HIA 2016

Humanity in Action Nederland kijkt met trots terug op 2016. In dit jaar hebben we ons netwerk uitgebreid met jonge leiders die het verschil gaan maken in de toekomst. Naast ons zomerprogramma organiseerden we twee juniorprogramma’s en startten we een nieuw project voor vluchtelingen en statushouders. We werkten daarin samen met een groot aantal partners. Het Senior Fellow Netwerk bood verschillende activiteiten voor onze alumni. Mensenrechten, democratie en inclusiviteit worden steeds belangrijker. HIA onderwijst en inspireert toekomstig leiders en biedt hen de kennis, vaardigheden en het netwerk dat nodig is om actief te worden en zich in te kunnen zetten voor een inclusieve samenleving. Humanity in Action dankt de vele financiers, donoren en fondsen die ons werk mogelijk maken. Ook in de toekomst blijft hun steun onmisbaar.

Lees het jaarverslag

HIA Jaarverslag 2016 - DEF DEF (1)