Humanity in Action Nederland verwelkomt nieuwe programma manager

Wij trappen het nieuwe jaar af met bijzonder goed nieuws: Het team van Humanity in Action Nederland wordt met ingang van 2019 versterkt met een nieuwe programma manager, Raissa Biekman.

Raissa heeft een master in Politicologie en een master in Bestuurskunde. Zij is gespecialiseerd in Internationale Betrekkingen. Na haar afstuderen in 2013 heeft Raissa 3,5 jaar gewoond en gewerkt in Suriname. In die periode was zij werkzaam in het hoger onderwijs als docent voor de vakken Globalisatie, Internationale Organisaties en Mensenrechten. Ook zette zij zich in als onderwijs coördinator.

Haar interesse voor internationale maatschappelijke vraagstukken is altijd een rode draad geweest in haar carrière. In Suriname is zij verder moderator geweest voor lokale politieke evenementen en voor delegatiebezoeken van internationale organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds. Daarnaast werkte Raissa als consultant en politiek analist voor lokale media en internationale organisaties. Raissa is teruggekomen naar Nederland om haar passie voor internationale maatschappelijke vraagstukken en onderwijs verder te ontwikkelen.

Raissa ziet er naar uit onze programmatische ambities te verwezenlijken. Zij hoopt onze Senior Fellows, financiers, partners en vrienden gauw persoonlijk te ontmoeten.

Raissa is bereikbaar op r.biekman@humanityinaction.org en 020 3346945.