Gezocht: Gastgezinnen in Amsterdam voor internationale studenten

Humanity in Action (HIA) is een internationale non-profit organisatie. Wij betrekken een nieuwe generatie sociaal, cultureel en maatschappelijke leiders bij thema’s als mensenrechten, inclusiviteit, democratie en de rechtsstaat. Wij bevorderen dialoog en onderling begrip. Wij informeren, verbinden en inspireren, zodat zij in actie komen om het verschil te maken. Samen werken wij aan een inclusieve samenleving. En dat is hard nodig. Juist nu.

Elk jaar organiseert HIA Nederland een intensief zomerprogramma voor Nederlandse en internationale Fellows. Dit programma bestaat uit lezingen, workshops, rondleidingen en voorstellingen. Het uitgangspunt is altijd de geschiedenis van de Holocaust om vervolgens het verband te leggen met hedendaagse discussies over mensenrechten, diversiteit en democratie. Het programma eindigt met een driedaagse conferentie in Straatsburg.

Oproep gastgezinnen – 10 juni t/m 4 juli 2018

Voor acht Amerikaanse, twee Bosnische en twee Griekse studenten (18-25 jaar) die zijn geselecteerd deel te nemen aan het Zomerprogramma in Amsterdam, zoeken wij gastgezinnen.

Heeft u tussen 10 juni en 4 juli een extra kamer voor één of twee studenten beschikbaar? 

En vindt u het leuk om op deze manier een bijdrage te leveren aan een bijzonder programma dat maatschappelijke betrokkenheid en verbinding onder studenten en young professionals versterkt?

Neemt u dan alstublieft contact op met: Yannick Servais, Program Director, Humanity in Action Nederland, netherlands@humanityinaction.org, tel. 020-3346945.

Humanity in Action Nederland nodigt gastgezinnen graag uit voor onderdelen van ons Zomerprogramma. Ook kunt u als gastgezin uw Engels/Grieks/Bosnisch/Servo-Kroatisch ophalen (of dat van uw kinderen) en krijgt u de mogelijkheid een leuke band op te bouwen met een geëngageerde student uit het buitenland.