Bestuur en beloningsbeleid

Fatma Koşer Kaya

Fatma Koşer Kaya

Voorzitter

Fatma Koşer Kaya is per 1 juli 2015 benoemd tot voorzitter van het bestuur van Humanity in Action Nederland. HIA Nederland vindt in haar een gedreven en betrokken voorzitter. ‘Practise what you preach’, aldus Koşer Kaya, ‘ook als dat soms moeilijk is. Je moet nooit met dubbele maten meten, vrijheid voor jezelf betekent diezelfde vrijheid aan anderen gunnen.’
Fatma Koser Kaya is Tweede Kamerlid voor D66. In februari 2013-juni 2014 was zij wethouder van Wassenaar. Eerder was zij advocaat en vakbondsjuriste bij de FNV en kantonrechter-plaatsvervanger in Gouda.

Laurens Korteweg

Laurens Korteweg

Penningmeester

Laurens studeerde in Rotterdam waar hij zijn master Marketing Management (Business Administration) en master Media en Maatschappij (Journalistiek) aan de Erasmus Universiteit haalde. Een gemis aan sociale thema’s in met name de studie bedrijfskunde leidde hem naar Humanity in Action, waar hij in 2011 het zomerprogramma volgde. Sindsdien is Laurens actief verbonden aan Humanity in Action waar hij nu het penningmeesterschap binnen het bestuur vervult. Laurens werkt bij World Press Photo waar hij verantwoordelijk is voor de organisatie van ongeveer 20 tentoonstellingen en de productie van de jaarlijkse fototentoonstelling; tevens reist Laurens met de tentoonstelling als vertegenwoordiger van de organisatie.

Corinne Arnold

Corinne Arnold

Corinne Arnold is politicoloog. Met jarenlange ervaring bij lokale overheden als bestuursadviseur en griffier werkt zij nu als zelfstandig bestuursadviseur en interim manager in de not-for-profit sector. Daarnaast publiceert zij over de legitimiteit van het lokaal bestuur en de interactie tussen (lokaal) bestuur en bewoners. In 2008 in Washington DC isCorinne in contact gekomen met Humanity in Action. Zij heeft tussen 2009-2012 het Lantos-Humanity in Action fellowship programma in het Huis van Afgevaardigden geleid. Sinds haar terugkeer in 2012 is zij in verschillende functies betrokken bij Humanity in Action Nederland. Corinne’s verbondenheid aan HIA komt door de unieke combinatie van mensenrechten, diversiteit en de betekenis daarvan voor onze democratie die Humanity in Action agendeert.

Sinan Çankaya

Sinan Çankaya

Dr. Sinan Çankaya is gepromoveerd op een onderzoek naar het in- en uitsluitingsproces van Turks-, Marokkaans- en Surinaams-Nederlandse politieagenten (Universiteit Tilburg, 2011). Sinds juli 2015 is Çankaya werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is als postdoc verbonden aan de faculteit bestuurswetenschappen en politicologie. Çankaya houdt zich bezig met governance, policing, de multiculturele samenleving, racisme en in- en uitsluiting.

Tahmina Ashraf

Tahmina Ashraf

Voorzitter Senior Fellow Network

Tahmina is voorzitter van het Senior Fellow Network Nederland. Samen met Jamila Sallali (vicevoorzitter), Deniece Wijdenbosch (penningmeester) en Arne Muis (secretaris) geeft ze vorm aan het alumninetwerk van Humanity in Action.

Beloningsbeleid

Humanity in Action Nederland volgt de regeling beloning directeuren van de VFI voor de national director. De vaste medewerkers volgen de CAO van de VSNU. Bestuursfuncties zijn onbezoldigd.