Impact van Humanity in Action

Humanity in Action bestaat inmiddels 15 jaar: een goed moment om de impact en de resultaten van de programma’s te onderzoeken. Tot nu toe zijn er drie onderzoeken uitgevoerd met dit doel. Alle rapporten zijn in het Engels.

Fifteen Years of Humanity in Action: Experiences and Outcomes of the American Senior Fellow Network

Priya Fielding-Singh, Stanford University

Dit rapport, gepubliceerd in 2014, is het resultaat van het grootste onderzoek onder de Amerikaanse Senior Fellows. Uit dit onderzoek is gebleken dat maar liefst 93% van deze groep het Humanity in Action Fellowship een „buitengewoon positieve ervaring” vindt, en dat 98% van de Fellows opnieuw deel zou nemen als dat zou kunnen. Daarnaast laten de resultaten zien dat ongeveer twee-derde van de Senior Fellows betrokken blijft bij Humanity in Action nadat het Fellowship is afgelopen. Priya Fielding-Singh, van Stanford University’s Department of Sociology, heeft dit onderzoek geschreven.

New School Evaluation: Humanity in Action

Michael Schober,  The New School for Social Research, New York

Deze evaluatie van 2013 geeft een uitzonderlijk positieve beoordeling van de Humanity in Action Fellowships in Europa. Het kwalitatieve onderzoek wijst uit dat deze zomerprogramma’s indrukwekkend  zichtbaar succesvol zijn. Michael Schober, Associate Provost for Research en voormalig decaan van The New School for Social Research, is auteur van dit rapport.

Humanity in Action: 2010 Social Impact Study

Humanity in Action en de New York University Stern School of Business

In dit onderzoek uit 2010 zijn de reacties van ruim 300 Senior Fellows, van overal ter wereld, samengevoegd. Het rapport bevat veel informatie over Humanity in Action en het netwerk. Uit het onderzoek blijkt dat 92% van de Senior Fellows vindt dat Humanity in Action voor hen relevant blijft. Bovendien zegt 94% van de ondervraagden dat ze dankzij Humanity in Action meer hebben geleerd over mensenrechten.