Jaarverslagen

Humanity in Action Nederland

Humanity in Action Nederland brengt jaarlijks een verslag uit om inzicht te geven in de ontwikkelingen en werkzaamheden van onze organisatie. Wij zijn zeer dankbaar voor de generositeit van onze sponsoren en donateurs die Humanity in Action Nederland ondersteunen om onze educatieve programma’s, activiteiten en publieksevenementen mogelijk te maken.

Jaaroverzichten 2005-2018

Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2016
Annual Report 2016
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2013
Jaaroverzicht 2012
Jaarverslag 2010/2011
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2007
Jaarverslag 2006
Jaarverslag 2005

Jaarrekeningen 2012-2018

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017
Controleverklaring 2016
Controleverklaring 2015
Controleverklaring 2014
Controleverklaring 2013
Controleverklaring 2012

Financiële bedrijfsvoering

Alle administratieve bescheiden worden door Humanity in Action Nederland intern ingescand en verwerkt. De bankmutaties worden in ditzelfde programma ingelezen. Alle betalingen worden gekoppeld aan het document waar ze betrekking op hebben. Op deze manier is iedere iedere betaling herleidbaar tot een uniek stuk in de boekhouding.

Vervolgens wordt de aldus intern verwerkte boekhouding gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd door een extern administratiekantoor, dat ook de jaarstukken opstelt. De boekhouding is op ieder moment online in te zien door het bestuur.

Betalingen boven euro 5.000 dienen te worden geaccordeerd door de directeur en penningmeester. Voor uitgaven boven euro 1.000 wordt het 4 eye principle toegepast door beiden. Voor uitgaven tussen euro 250 en euro 1.000 wordt het 4 eye principle tevens toegepast, in dit geval tussen directeur en programma coördinator.

Het bestuur van Stichting Humanity in Action Nederland is van oordeel dat zodoende voldoende waarborgen zijn ingebouwd voor een transparante en verantwoorde financiële bedrijfsvoering en heeft besloten voor het jaar 2017 af te zien van een controleverklaring door een accountant mede in verband met de daarmee samenhangende kosten.