Action Plans

Een belangrijk onderdeel van het zomerprogramma is het Action Plan. Een Action Plan is een project dat iedere deelnemer dient uit te voeren in het jaar volgend op het zomerprogramma. De vorm van een Action Plan kan variëren van het opzetten van een campagne of evenement tot het organiseren van een lezingencyclus of het maken van een toneelstuk. De resultaten van het Action Plan moeten aansluiten bij de doelstellingen van HIA.

Bekijk hier filmclips van Action Plans wereldwijd.

Humanity in Action Nederland biedt desgevraagd ondersteuning bij het bedenken en de uitvoering van de Action Plans. Als studenten hun Action Plan hebben uitgevoerd, kunnen ze zichzelf volmondig Senior Fellow noemen en komen ze in aanmerking voor de stagemogelijkheden die HIA biedt (zie professionele Fellowships).

Op deze pagina zijn een aantal Nederlandse Action Plans van de voorgaande jaren uitgelicht. Een lijst van alle Action Plans, inclusief die van internationale fellows, is te vinden op de internationale website . Bekijk hier ook films van de Action Plans.

Voorbeelden van onze Senior Fellows’ Action Plans

Martin Luther King dag | Nawal Mustafa, Sarah Asmelash

Sinds drie jaar organiseert HIA ter ere van en nagedachtenis aan Martin Luther King een evenement i.s.m. de Balie rond zijn geboortedag. In 2015 namen senior fellows Sarah Asmelash en Nawal Mustafa de organisatie op zich. Zij stelden een programma samen met indrukwekkende sprekers onder wie Astrid Elburg , Mercedes Zandwijken, Sinan Cankaya, Chandra Frank en Miguel Heilbron, voor wie de boodschap van Martin Luther King nog steeds een inspiratie is om te bouwen aan een beter Nederland. Waar het voor Heilbron wordt vertaald naar een duurzamer Nederland, gebruikt Frank kunst om de samenleving te onderzoeken en voor Elburg staat diversiteit binnen Nederland centraal. De muziek van The Soul Travelers en de magische voordracht van poëet Gershwin Bonevacia completeerden de hoopvolle stemming van deze krachtige middag.

Geert Spreekt Niet Voor Mij – Spencer Heijnen

Op 10 mei 2010 lanceerde Senior Fellow Spencer Heijnen de solidariteitscampagne “Geert Spreekt Niet Voor Mij”. Het doel van deze campagne was om mensen de mogelijkheid te geven zich openlijk te distantiëren van Geert Wilders, de PVV, en de gerelateerde (discriminerende) standpunten en opvattingen. Dit konden zij doen door het dragen van een polsbandje met de tekst “Geert Spreekt Niet Voor Mij”, en door middel van social media.

Tijdens de campagne werden in totaal 5000 polsbandjes uitgedeeld door vrijwilligers. Zij deden dit op vijf grote NS-stations. Daarnaast konden Haagse parlementariërs een polsbandje in de brievenbus verwachten.

De campagne van Spencer was zeer succesvol, en haalde zelfs de media. De Volkskrant en NRCnext schreven er bijvoorbeeld een artikel over, en het initiatief werd verschillende keren besproken op de radio. Daarnaast werd het project erkend als een uitzonderlijk Humanity in Action Senior Fellow Project op de eerste internationale conferentie. Het project werd bovendien opnieuw benoemd tijdens de vijfde conferentie.

Meer informatie over dit Actie Plan vind je op de Amerikaanse website van Humanity in Action.

Memory Walk in Sarajevo – Laura Boerhout en Lamija Landžo

Een educatieve worksop door Laura Boerhout, Nederland 2012 en Lamija Landžo, Duitsland 2010

Laura en Lamija organiseerden een Memory Walk workshop in Sarajevo om Bosnische jongeren met verschillende achtergronden te laten reflecteren en kritisch te laten nadenken over de monumenten en het zwaar bevochten verleden in hun directe leefomgeving. Dertien jonge Bosniërs namen deel aan een vijf dagen durende workshop waarin academici en activisten lezingen gaven. Daarnaast werkten zij aan creatieve projecten en maakten zij wandeltochten langs de monumenten om deze te analyseren. Zij keken naar de monument door de lens van wat zij tijdens de lezingen hadden geleerd. Uiteindelijk maakten de deelnemers een korte film met de hulp van professionele filmmakers over de specifieke monumenten die zij hadden onderzocht. De film is vertoond op het Art Cinema Kriteron festival in Sarajevo.