Senior Fellows

De alumni van Humanity in Action worden Senior Fellows genoemd. Inmiddels zijn er meer dan 1600 Senior Fellows wereldwijd en in Nederland al meer dan 200. Zij volgden het zomerprogramma in Nederland of de VS en zetten een project op met een maatschappelijke impact.

Senior Fellows streven in hun werk en leven naar een eerlijke maatschappij met gelijke kansen voor iedereen. Zij zijn maatschappelijk betrokken leiders in de meest uiteenlopende werkvelden.

 

‘Ik wist altijd al dat ik iets met mensenrechten wilde doen. Ik deed een bachelor Europees recht, daarna een master Internationaal Recht. Het HIA-fellowship heeft bijgedragen aan mijn keuze om onderzoeker te worden: in het tweede deel van het zomerprogramma werk je in groepen aan een onderzoek op journalistiek-wetenschappelijke manier. Die manier beviel me wel, mensen op straat interviewen, informeler dan ik tot dan toe op de universiteit had geleerd. Iets meer dan een jaar later hakte ik de knoop door.
‘Mijn promotieonderzoek richt zich op echtscheiding, religie en mensenrechten: ik onderzoek de problematiek van huwelijkse gevangenschap. De ideologie van HIA speelt daar voor mij nog dagelijks een rol in: ik wil zien dat waar ik mee bezig ben, een bijdrage levert aan de samenleving. Ik wil maatschappelijke problemen aankaarten en oplossen, een impact hebben op mijn omgeving. Het Fellowship heeft mij laten zien dat je praktisch iets kunt bereiken, dat iedereen dat kan.

Benedicta DeogratiasSenior Fellow 2011

In de zomer dat ik het Fellowship deed, liep ik ook studentstage bij een advocatenkantoor. Ik twijfelde tussen de advocatuur en de NGO-wereld, uiteindelijk ben ik voor het eerste gegaan: ik ben iemand van de korte termijnen, wil zien waar ik mee bezig ben. Toch heeft de HIA-ervaring mij heel veel gebracht: een sociaal netwerk vol mensen die ontzettend gave dingen doen, waarvan ik trots deel uitmaak.
Maar ook op professioneel vlak heeft het zomerprogramma mij veel geboden: tijdens het Fellowship werd er vaak stevig gediscussieerd over heftige onderwerpen, in een grote groep mensen met verschillende achtergronden. Zo’n discussie leiden, omgaan met meningen over beladen onderwerpen, de dynamiek van een discussiegroep aanvoelen: die skills gebruik ik nog steeds. Ik zit nu in de transacties, waar tijdens de onderhandelingen de partijen soms fel uit de hoek komen. Als advocaat moet je je hoofd dan koel houden: niet emotioneel maar inhoudelijk reageren, altijd rustig blijven.
Veel van mijn jaargenoten zijn wel meer de NGO/maatschappelijke kant opgegaan. Maar bij HIA is het zeker zo dat je niet je hele leven aan de onderwerpen hoeft te wijden om erom te geven: de thema’s blijven me boeien, ik luister graag naar de discussies tussen verschillende experts. Als ik HIA niet had gedaan, had ik veel minder geweten over die onderwerpen.’

Dena MokhberolsafaSenior Fellow 2009, Advocaat Corporate Finance

‘Het fellowship viel ongeveer een maand voordat ik met mijn Indonesische vriendin naar Jakarta zou vertrekken om ons leven en carrière voort te zetten in Zuidoost Azië.‘Het Fellowship vond ik heel uitdagend. Als “liberaal was ik duidelijk de “rechtsbuiten’ van de groep, daar was ik ook op geselecteerd. De onderwerpen waren confronterend, van veel dingen was ik mij ook niet echt bewust vóór HIA: de – zwarte bladzijden in onze vaderlandse geschiedenis, het effect daarvan op het heden, en hoe Amerikanen dat zien, hoe Oost-Europeanen dat ervaren . Ik ben actief geweest voor een politieke jongeren organisatie, de JOVD. Daar discussieer je natuurlijk wel, maar in die sfeer ben je “gelijk gestemd”.
‘Tijdens het zomerprogramma heb ik juist ervaren om intens, inhoudelijk de confrontatie aan te gaan met mensen met total andere overtuigingen, culturele achtergronden en religies. Deze ervaring heeft mij mede gevormd en gesterkt in mijn skills om daar fel doch zakelijk en beheerst mee om te gaan. Dat komt in mijn international zakenleven nog dagelijks van pas.

Hier in Indonesië verloopt alles anders dan je verwacht en staat het haaks op wat je in Nederland gewend bent.  Omgaan  met verschillen; ervaren dat je een minderheid bent, als buitenlander, als Christen; leren flexibel te zijn; het dwingt je om creatiever te worden. Mijn deelname aan het fellowship heeft me voorbereid om in deze setting goed te functioneren.

‘Succesvol werken en leven in het buitenland, vergt dat je verschillen tussen mensen accepteert, en met verschillende culturele achtergronden leert omgaan. Ieder individu is uniek en door HIA’s focus op maatschappelijke onderwerpen ben ik mij bewust geworden, dat oplossingen voor grote groepen mensen vaak het “individu uit het oog verliezen”. Dat is schadelijk omdat de menselijke maat, en het begrip voor individuele situaties daarmee verdwijnt’

Floris GraziosiSenior Fellow 2013, Program Officer, Larive InternationalLinkedIn profiel

‘De selectie voor het zomerprogramma was keihard, ik was blij dat ik erdoor kwam. Het niveau van het debat in Fellowship was daardoor wel heel hoog, en het fellowship was heel intensief: diepgaande lezingen door professoren van Oxford en rechters uit Amerika.
‘Voor ik meedeed was ik heel timide. Na het Fellowship durfde ik meer voor mezelf op te komen, als minderheid, als Marokkaan, als moslim, als Nederlander. Het was eigenlijk de eerste keer dat ik in aanraking kwam met het thema ‘minderheden’, waarbij de Holocaust het uitganspunt was. Bij HIA leerde ik mij constant af te vragen: wat kunnen wij voor elkaar doen, hoe kunnen we de cohesie vergroten?
‘Na mijn studie ben ik eerst gaan werken bij FORUM – een instituut voor de multiculturele samenleving. Daar was ik Projectmedewerker Onderwijs. Vervolgens ben ik de journalistiek ingerold, grotendeels vanuit mijn liefde voor het Midden-Oosten. Vorige week nog was ik in Saoedi-Arabië voor een reportage over het stemrecht voor vrouwen. Verder geef ik in de regio mediatrainingen aan (onderzoeks)journalisten.
‘Ik begon mijn journalistieke carrière bij Tegenlicht: daar werden destijds vier jongeren van verschillende achtergronden aangenomen voor een jaar. Twee van hen zitten er nog steeds. Dat is redelijk uniek: ja, de mediawereld is keihard, ook voor niet-allochtonen, maar Hilversum is echt een compleet allochtoonvrije omgeving. Moslims worden bijvoorbeeld alleen benaderd voor vragen over immigratie. Zo blijven de media ook een deel van het probleem. Ik probeer daar verandering in te brengen: als ik een programma maak over dames met een boerka, praat ik met hen, niet over hen. Ik geef anderen zo een stem.’

Anass BendrifSenior Fellow 2004, RNW Media.

‘Wat me het meest is bijgebleven aan het programma is toch de groep mensen die je ontmoet. Het programma verbreedt je blik: de universitaire wereld is grotendeels blank en hoogopgeleid, bij HIA ontmoet je mensen met andere achtergronden, die anders zijn opgeleid. Ik heb nog steeds een appgroep met mijn jaar, heb verrassende vriendschappen voor het leven gesloten en kom in mijn werk heel vaak HIA-mensen tegen: ze doen allemaal interessante dingen en zijn maatschappelijk betrokken.
‘Je start natuurlijk allemaal vanuit hetzelfde idee: mensenrechten zijn belangrijk. Maar iedereen komt van een andere kant met datzelfde idee – op je studie of op je werk komt iedereen juist van dezelfde kant. Ik heb tijdens het Fellowship geleerd dat ik mijn mening wel klaar kan hebben, maar dat ik beter eerst kan horen hoe anderen ergens over denken, me kan inleven in die persoon en erover na kan denken, en zo mijn mening kan bijschaven.
‘Ook inhoudelijk is het programma zo divers dat iedereen wel stuit op iets waar hij of zij nog nooit over heeft nagedacht. Ik herinner mij bijvoorbeeld een doof-blinde spreker, die vertelde hoe hij in de VS was geweest en zich veel minder buitengesloten voelde dan hier in Nederland. Toen deze week het VN-verdrag over gehandicapten in de Tweede Kamer werd behandeld, was dat het eerste waar ik aan dacht.’

Dorrit de JongSenior Fellow 2010

In deze publicatie vind je interviews met senior fellows. Wil je een gedrukt exemplaar? Neem dan contact op met het HIA kantoor. Met dank aan Eline Peters, Senior Fellow uit 2013.

Downloaden