Youth Meets Children’s Rights: Asielkinderen & onderwijs in NL

Naar aanleiding van de Dag van de Rechten van het Kind op 20 november presenteren de Jongerenvertegenwoordigers naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, Elian Yahye en Sahar Afzal (Fellow) met hun werkgroep VN Jongeren in samenwerking met Humanity In Action Nederland:

Asielkinderen en het onderwijs in Nederland – hoe zit dat eigenlijk?

Nederland staat onder hoge druk vanwege de grote toestroom van asielzoekers. Daardoor moet er afgeweken worden van de reguliere opvang, en dit heeft gevolgen voor asielkinderen. Naar school gaan betekent voor kinderen een normaal leven en stabiliteit, iets wat juist belangrijk is voor kinderen in een (nood)opvang.

Wat zijn de gevolgen van de verhoogde asielinstroom voor de situatie van kinderen die in Nederland asiel aanvragen en terecht komen in een noodopvang? Wordt er rekening gehouden met alle rechten van het kind? Wat doet de overheid met aanbevelingen van de Kinderombudsman, waaronder het zorgen voor up to date cijfers van kinderen in noodopvangsituaties?

Deze vragen en nog veel meer kwesties zullen aan bod komen tijdens dit symposium op de Dag van de Rechten van het Kind. Een lezing en paneldiscussie met zeer interessante sprekers en het aanbieden van een door de werkgroep opgesteld manifest behoren tot het programma.

Spreker:
Ton Liefaard
Als hoogleraar Kinderrechten bekleedt hij Nederlands enige UNICEF-leerstoel voor kinderrechten. Ton Liefaard onderzoekt op internationaal en nationaal niveau de juridische betekenis van het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind, en kijkt naar de impact van het verdrag op het dagelijkse leven van kinderen. Op basis van hun onderzoek geeft Liefaart advies aan o.a de Kinderombudspersoon, de Nederlandse overheid en internationale organisaties.

Panelisten:
– Sahar Afzal
Sahar (19 jaar) is een van de twee Nederlandse VN Jongerenvertegenwoordigers. Het afgelopen jaar heeft ze duizenden jongeren gesproken in binnen en buitenland over belangrijke thema’s die jongeren en de VN bezig houden. Kinderrechten, de Sustainable Development Goals en radicalisering zijn voorbeelden hiervan. Afgelopen maand heeft zij namens Nederland de Algemene Vergadering toegesproken. Ze riep alle landen op om zich in te zetten voor de ruim 200 miljoen kinderen wereldwijd waarvan de kinderrechten geschonden worden. Kinderrechten zijn cruciaal in de ontwikkeling van landen en de wereld als geheel. Daarnaast plaatste ze ook een kritische noot bij het Nederlandse beleid als het aankomt op onderwijs voor kinderen in noodopvanglocaties.

– Anoud Almareg
Anood Almareg (21 jaar), afkomstig uit Katwijk, verblijft al bijna 9 jaar in Nederland en weet nog steeds niet of ze in Nederland mag blijven. Ze is geboren in Irak en mag sinds haar 18de eigenlijk geen onderwijs meer volgen in Nederland. Via veel omwegen is het haar toch gelukt om nu te studeren aan de Utrechtse Hogeschool om biologie docent te worden. Veel jongeren wordt helaas dit niet gegund door de Nederlanse overheid. Naast haar studie zet ze zich in voor een nieuw kinderpardon dat ervoor moet zorgen dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn hier mogen blijven. Na vijf jaar is het namelijk inhumaan om kinderen nog terug te sturen, vindt Anoud. Kijk haar interview bij Pauw terug om meer te weten te komen over haar situatie.

– Julius Terpstra
Julius Terpstra (27 jaar) is voorzitter van het dagelijks bestuur van de jongerenorganisatie van het CDA. Hij staat nu als jongste lid op de verkiezingslijst.

– Tara Scally
Tara Scally (26 jaar) is geboren uit twee culturen en zet zich al zolang ze zich kan herinneren in voor een betere wereld, waar iedereen gelijk behandeld wordt. Ze is momenteel gemeenteraadslid van Groenlinks bij de gemeente Utrecht en heeft daar onder andere onderwijs en vluchtelingen in haar portefeuille. Daarnaast werkt ze bij Fair Wear Foundation en heeft werkervaring opgedaan bij Vluchtelingenwerk Midden-Nederland.

– Peri Bakr
Peri Bakr is gastdocent bij ProDemos, waar zij workshops geeft aan vluchtelingen die een participatieverklaring gaan tekenen. Deze workshops hebben als doel om vluchtelingen een beeld te geven van de waarden in de Nederlandse samenleving. Daarnaast heeft zij veel ervaring binnen vluchtelingenorganisaties in Nederland en doet ze momenteel de master Transnational Law and Migration.

Zie het facebook event voor meer informatie!

14909902_568629833333890_3537950047334064514_n